Google Translator

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Μαχαίρι στους μισθούς των ΔΕΚΟ


Μαχαίρι στις αποδοχές των εργαζομένων σε 72 μη εισηγμένες ΔΕΚΟ φέρνει το νέο μισθολόγιο που εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2011 και εξομοιώνει τους μισθούς τους με εκείνους του Δημοσίου. Εξομοίωση που για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα γίνεται με βάση τα ανώτατα όρια
απολαβών της αντίστοιχης κατηγορίας του στενού δημόσιου τομέα, κάτι που στην πράξη συνεπάγεται μειώσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 40%.
Αυτό προκύπτει από τα παραδείγματα του ίδιου του υπουργείου Οικονομικών, που εξέδωσε χθες εγκύκλιο, κατ' εφαρμογή του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο, με αποδέκτες τις διοικήσεις 72 οργανισμών. Σύμφωνα με τα παραδείγματα, υπάλληλος ΔΕΚΟ που ανήκει στην κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα έχει πλέον σαν ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών τα 1.331 ευρώ. Επίσης, για υπάλληλο της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης το ανώτατο όριο μηνιαίων απολαβών ορίζεται στα 2.409 ευρώ.

Πόσο χάνουν. Τα ανώτατα αυτά όρια μπορούν να προσαυξάνονται με τον συνυπολογισμό των τεσσάρων επιδομάτων που έχουν απομείνει σε ισχύ (τόσο στο στενό όσο και στο ευρύτερο Δημόσιο), δηλαδή το οικογενειακό, το ανθυγιεινό ή επικίνδυνης εργασίας, το απομακρυσμένων περιοχών και το θέσης ευθύνης. Τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μόνο μέχρι του αντίστοιχου ορίου που προβλέπεται για κάθε επίδομα στο Δημόσιο. Δηλαδή, για εργαζόμενο σε ΔΕΚΟ στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με ένα παιδί καθιερώνεται πλαφόν στα 1.381 ευρώ στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του (1.331 ευρώ συν 50 ευρώ για το παιδί). Διότι αυτό είναι το αντίστοιχο ανώτατο όριο απολαβών για τον υπάλληλο ίδιας κατηγορίας με ένα παιδί στο Δημόσιο. Τυχόν επιπλέον επιδόματα που εισέπραττε μέχρι τώρα, πλέον καταργούνται. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω παράδειγμα: έστω, εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με μηνιαίο μισθό 1.200 ευρώ, στα οποία προστίθενται 50 ευρώ (οικογενειακό επίδομα για το παιδί), 200 ευρώ (επίδομα επικίνδυνης εργασίας) και 300 ευρώ (επιπλέον επιδόματα που εισέπραττε μέσω της συλλογικής του σύμβασης). Πριν από την ισχύ του νόμου, είχε απολαβές 1.750 ευρώ τον μήνα. Μετά τον νόμο, οι αποδοχές του δεν πρέπει να ξεπερνούν τα ανώτατα επίπεδα που αντιστοιχούν για έναν ίδιας κατηγορίας υπάλληλο στο στενό Δημόσιο. Το ποσό αυτό για έναν εργαζόμενο στο Δημόσιο, με 35 έτη προϋπηρεσία, οικογενειακό επίδομα και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, ανέρχεται σε 1.551 ευρώ (1.331+50+150). Επομένως, ο εργαζόμενος στη ΔΕΚΟ του παραδείγματός μας χάνει 199 ευρώ τον μήνα ή βλέπει τον μισθό του να μειώνεται κατά 13%. Επισημαίνεται μάλιστα ότι προς το παρόν και μέχρι την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης το επίδομα επικίνδυνης εργασίας στις ΔΕΚΟ παραμένει όσο είναι και στο στενό Δημόσιο, δηλαδή 150 ευρώ, διατύπωση που αφήνει να εννοηθεί πως πιθανόν να ψαλιδιστεί και αυτό.

Αν υπάρχουν υπερβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, το μέσο κατά κεφαλήν κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων (εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών) απαγορεύεται να υπερβαίνει, όπως ακριβώς και στο Δημόσιο, τα 1.900 ευρώ τον μήνα. Για τον υπολογισμό μάλιστα του ποσού αυτού θα προσμετρώνται οι αμοιβές όχι μόνο του τακτικού προσωπικού των ΔΕΚΟ αλλά και των απασχολουμένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, των εποχικών κ.λπ. Εντός 20 ημερών μετά το πέρας κάθε τριμήνου από την εφαρμογή του νόμου (δηλαδή στο τέλος Ιανουαρίου, αφού οι μισθολογικές αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ από 1/11/2011), οι διοικήσεις των οργανισμών πρέπει να υποβάλουν στην ειδική γραμματεία ΔΕΚΟ στοιχεία για την τήρηση των παραπάνω. Εφόσον διαπιστώνονται υπερβάσεις, θα υποχρεούνται σε νέες περικοπές το επόμενο τρίμηνο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα διακόπτεται η επιχορήγηση που τυχόν λαμβάνει ο φορέας αυτός από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε τρεις δόσεις οι περικοπές. Τέλος, στις περιπτώσεις εκείνες που οι περικοπές των αποδοχών υπερβαίνουν το 25% σε σχέση με όσα εισέπρατταν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, ισχύει ό,τι και για το στενό Δημόσιο, δηλαδή η μείωση «σπάει» σε τρεις δόσεις, η πρώτη από φέτος, η δεύτερη το 2012 και η τρίτη το 2013. Εστω, π.χ. εργαζόμενος ο μισθός του οποίου πρέπει να πέσει μετά τις περικοπές, από 2.400 ευρώ, στα 1.500 ευρώ. Από την 1η Νοεμβρίου του 2011 ώς τις 31 Οκτωβρίου 2012 θα χάσει 600 ευρώ, σε έναν χρόνο από σήμερα άλλα 150 ευρώ, και άλλα 150 ευρώ από τον Νοέμβριο του 2013.

Πηγή: tanea.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More